Interneringswet in werking op 1 oktober 2016 (art. 250 Potpourri III-wet)

De inwerkingtreding van de nieuwe interneringswet van 5 mei 2014 wordt nogmaals uitgesteld. Bedoeling is dat de wet nu uiterlijk op 1 oktober 2016 in werking treedt. En niet op 1 juli 2016. Oorspronkelijk was trouwens voorzien dat de wet ten laatste op 1 januari 2016 in werking zou treden.

Het lijkt de wetgever niet opportuun om de nieuwe inteneringswet in werking te stellen tijdens een vakantieperiode. De wet gaat trouwens gepaard met de overdracht van een aanzienlijk pakket bevoegdheden, waardoor de datum van 1 oktober 2016 realistischer is.

Artikel 250 van de wet van 4 mei 2016 is in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron: Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 250 Potpourri III-wet)

Zie ook:
Wet van 5 mei 2016 betreffende de internering (art. 136)