Regels voor vervanging ondervoorzitter van vrederechters en politierechters (art. 96 Potpourri III-wet)

Als de ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank verhinderd is, wordt hij vervangen. De regel dat de ondervoorzitter een vrederechter moet zijn als de voorzitter een rechter in de politierechtbank is, en omgekeerd een rechter in de politierechtbank als de voorzitter vrederechter is, heeft invloed op de vervanging van de verhinderde ondervoorzitter. Is de voorzitter vrederechter dan wordt de ondervoorzitter vervangen door de rechter van de politierechtbank die de korpschef aanwijst. Is de voorzitter rechter in de politierechtbank, dan vervangt de vrederechter die de korpschef aanwijst de ondervoorzitter. Heeft de korpschef niemand aangewezen dan wordt hij vervangen door de vrederechter (als voorzitter politierechter is) of door de politierechter (als voorzitter vrederechter is) met de grootste dienstanciënniteit in het arrondissement. Bij gelijke dienstanciënniteit is de volgorde van dienstanciënniteit bepalend.

Let wel. Wanneer de vervanging van de ondervoorzitter verband houdt met het feit dat hij de voorzitter moet vervangen, is de situatie anders. Dan moet de vervangende ondervoorzitter dezelfde hoedanigheid hebben als de vervangen voorzitter.

Artikel 96 van de wet van 4 mei 2016 is in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron: Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 96 Potpourri III-wet)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 65bis en 319bis)