Duidelijkheid, ruimte en flexibiliteit in nieuw wetgevend kader voor brandingsporten

Op 1 juli 2016 wordt de nieuwe regelgeving voor brandingsporten zoals kitesurfen, windsurfen en ?stand up paddling? van kracht. Bedoeling is vooral om meer ruimte en flexibiliteit te creëren voor de sporters. Die zoeken hun heil momenteel vaak in het buitenland door de strenge voorschriften in ons land. Het gebrek aan regels voor nieuwe sportvormen zorgt dan weer voor verwarring, het kluwen aan regels voor onduidelijkheid.

De wetgever komt daarom met een volledig nieuw kader. Met een afgetekende omschrijving van het begrip 'brandingsport', soepele omstandigheden (o.m. 7bft limiet wordt afgeschaft), flexibiliteit binnen de vereisten op vlak van veiligheidsuitrusting en extra aandacht voor veiligheid op het water door het instellen van 'zones'.

Brandingsporten

Het 'KB Brandingsporten' geeft een duidelijk antwoord op de vraag wat brandingsporten zijn. Het gaat om elke sportactiviteit die wordt beoefend met een tuig voor brandingsporten - zoals surfplanken, peddles, windsurftuigen, jetski's, jetscooters, kites, pedalo's en rafts - die vanaf het strand richting de zee kunnen vertrekken.

Dit is weliswaar een niet limitatieve lijst van tuigen, maar de wetgever maakt duidelijk dat pleziervaartuigen zoals roeiboten bedoeld in artikel 37§1 van het KB van 4 augustus 1981 er niet bij horen. Ook tuigen voor strandvermaak zoals luchtmatrassen en plastieken bootjes vallen niet onder het toepassingsgebied.

Reddingsdiensten

De wetgever houdt ook reddingsdiensten buiten het toepassingsgebied. Zij kunnen voor hun opdrachten dus vrij gebruik maken van tuigen voor brandingsporten.

Zones

Voor de beoefening van de brandingsporten zijn duidelijke zones aangeduid. De federale regering heeft zich hiervoor gebaseerd op de regelgeving uit het Vlaams Gewest. Brandingsporters kunnen vertrekken van op het strand en aangezien het strand onder de bevoegdheid valt van het Vlaams gewest, is dat de insteekzone. Concreet zijn insteekzones dus de zones aan de kust die door de bevoegde Vlaamse ambtenaar worden uitgeduid voor het beoefenen van brandingsporten. BV jetski-insteekzones.

Verder onderscheidt het KB

de kustzone: de zone tot een halve zeemijl;

de zwemzone: de door het Vlaamse Gewest aangewezen zones voor zwemmers;

de veiligheidszone: de zone van 50meter zeewaarts achter de zwemzone;

de bufferzone: de zone aangeduid door het Vlaamse Gewest aan de zijkant van een zwemzone en veiligheidszone;

de zeezone: de zone voorbij een halve zeemijl tot 2 zeemijl zeewaarts.

Brandingsporten zijn verboden in de zwemzone, de bufferzone, de veiligheidszone en de havens van de Belgische kust. Ze mogen niet worden uitgeoefend tussen zonsondergang en zonsopgang. Maar op deze regel kunnen afwijkingen worden toegestaan. En er kunnen extra uitoefeningsvoorwaarden worden opgelegd.

Verplichte veiligheidsuitrusting

Beoefenaars van brandingsporten moeten afdoende en passende veiligheidsuitrusting bij zich hebben, afhankelijk van de zone:

in de insteekzones: isothermisch pak;

in de kustzone (buiten de insteekzone) en in de zeezone: isothermisch pak, zwemvest, reddingsvest of impactvest met voldoende drijfvermogen om het lichaam aan de oppervlakte te houden en een aangepast middel voor het versturen van noodsignalen.

Het aangepast middel voor het versturen van noodsignalen moet voldoen aan de internationale verplichtingen en bij voorkeur een plaatsbepaling weergeven.

Algemeen verbod

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen kan een algeheel verbod op brandingsporten opleggen voor de hele Belgische kust of op bepaalde plaatsen van de Belgische kust. Maar alleen wanneer de veiligheid en gezondheid van personen op zee of een noodplan dat vereist. Bovendien is het verbod beperkt in de tijd.

Wedstrijden

Er gelden soepeler regels voor wedstrijden en activiteiten in groepsverband. De oude vergunningen blijven echter geldig.

1 juli 2016

Het KB van 22 juni 2016 treedt in werking op 1 juli 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 22 juni 2016 betreffende de brandingsporten, BS 30 juni 2016.