Nieuwe regeling voor accijnzen op alcohol definitief verankerd in de wetgeving

Eind oktober 2015 heeft de Regering beslist om de accijnzen op alcohol en alcoholhoudende dranken te verhogen op 1 november 2015, om de fiscale meerontvangsten op deze producten te realiseren. Gelet op de hoogdringendheid werd er echter besloten om de accijnsverhoging te publiceren door middel van een KB van 26 oktober 2015 'tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken'. De nieuwe wet van 27 juni 2016 voert de in dit KB opgenomen regeling door middel van formele wijzigingen nu in in deze wet van 7 januari 1998, en heft daarbij het KB van 26 oktober 2015 op.

Hierna volgen de grote lijnen van de nieuwe regeling.

Hogere accijnzen op alcohol sinds 1 november 2015

Op 1 november 2015 stegen de accijnzen op bier, wijn, andere gegiste dranken, tussenproducten en ethylalcohol. De verhogingen voor bier en wijn zijn relatief beperkt. Voor sterkedrank is de accijnsverhoging fors hoger.

De accijnsverhoging was gepland op 1 januari 2016, maar de Regering vervroegde de verhoging tijdens de onderhandelingen over de begroting en de taxshift.
Door de hoogdringendheid besliste ze om de accijnsverhoging te publiceren via een 'koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken' (art. 13, § 1 van de algemene wet douane en accijnzen).

Bier

Sinds 1 november 2015 is het bier dat in België voor het verbruik wordt uitgeslagen onderworpen aan een accijns en een bijzondere accijns die, per hectolitergraad Plato van het eindproduct, als volgt worden vastgesteld:

accijns: 0,7933 EUR,

bijzondere accijns: 1,2110 EUR (voordien: 1,0540 EUR).

Voor het bier gebrouwen door kleine zelfstandige brouwerijen in ons land of in een andere EU-lidstaat worden deze tarieven, rekening houdend met de productie van het voorgaande jaar van de betrokken brouwerij en voor zover die productie niet meer dan 200.000 hectoliter bier per jaar bedraagt, sinds 1 november 2015 als volgt verlaagd per hectolitergraad Plato van het eindproduct: Jaarproductie Accijns Bijzondere accijns Sinds 1/11/2015 Tot 1/11/2015 van niet meer dan 12.500 hl 0,3966 EUR 1,3462 EUR 1,2097 EUR van niet meer dan 25.000 hl 0,3966 EUR 1,4044 EUR 1,2633 EUR van niet meer dan 50.000 hl 0,3966 EUR 1,4624 EUR 1,3168 EUR van niet meer dan 75.000 hl 0,4462 EUR 1,4710 EUR 1,3208 EUR van niet meer dan 200.000 hl 0,4462 EUR 1,5292 EUR 1,3744 EUR

Wijn

Sinds 1 november 2015 wordt de in België voor het verbruik uitgeslagen wijn onderworpen aan een accijns en een bijzondere accijns die als volgt worden vastgesteld per hectoliter eindproduct:

niet-mousserende wijn:accijns: 0 EUR,bijzondere accijns: 74,9086 EUR (voordien: 57,2440 EUR);

mousserende wijn:accijns: 0 EUR,bijzondere accijns: 256,3223 EUR (voordien: 195,8775 EUR).

Een accijns van 0 EUR en een bijzondere accijns van 23,9119 EUR (voordien: 18,2049 EUR) worden sinds 1 november 2015 geheven op om het even welke niet-mousserende en mousserende wijn met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5% vol.

Andere gegiste dranken

De in België voor het verbruik uitgeslagen andere gegiste dranken (dan wijn of bier) worden sinds 1 november 2015, per hectoliter van het eindproduct, onderworpen aan een accijns en een bijzondere accijns die als volgt worden vastgesteld:

niet-mousserende dranken:accijns: 0 EU,bijzondere accijns: 74,9086 EUR (voordien: 57,2440 EUR);

mousserende dranken:accijns: 0 EUR,bijzondere accijns: 256,3223 EUR (voordien: 195,8775 EUR).

Een accijns van 0 EUR en een bijzondere accijns van 23,9119 EUR (voordien: 18,2049 EUR) worden sinds 1 november 2015 geheven op om het even welke andere mousserende of niet-mousserende gegiste dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5% vol.

Tussenproducten

De in België voor het verbruik uitgeslagen tussenproducten worden sinds 1 november 2015 onderworpen aan een accijns van 66,9313 EUR en aan een bijzondere accijns van 90,8479 EUR (voordien: 53,5886 EUR) per hectoliter van het eindproduct.

Sinds 1 november 2015 zijn de in België voor het verbruik uitgeslagen tussenproducten die een effectief alcoholvolumegehalte hebben van niet meer dan 15% vol onderworpen aan een accijns van 47,0998 EUR en aan een bijzondere accijns van 71,4946 EUR (voordien: 43,4233 EUR) per hectoliter van het eindproduct.

De in België voor het verbruik uitgeslagen tussenproducten die verpakt zijn in flessen met een champignonvormige stop die door draden of banden of anderszins is geborgd of een overdruk hebben die teweeggebracht is door koolzuurgas in oplossing, van 3 bar of meer, worden sinds 1 november 2015 per hectoliter van het eindproduct onderworpen aan een accijns en een bijzondere accijns die als volgt worden vastgesteld:

tussenproducten (zie hierboven):accijns: 66,9313 EUR,bijzondere accijns: 189,1635 EUR (voordien: 128,8512 EUR);

tussenproducten (met een effectief alcoholvolumegehalte van max. 15% vol):accijns: 47,0998 EUR,bijzondere accijns: 208,9950 EUR (voordien: 148,6827 EUR).

Ethylalcohol

In België voor het verbruik uitgeslagen ethylalcohol is sinds 1 november 2015 onderworpen aan een accijns en een bijzondere accijns, die, per hectoliter absolute alcohol bij een temperatuur van 20° C, als volgt worden vastgesteld:

accijns: 223,1042 EUR,

bijzondere accijns: 2.769,6886 EUR (voordien: 1.901,5770 EUR).

In werking

De wet van 27 juni 2016 treedt retroactief in werking op datum van 1 november 2015.

Ze heft het KB van 26 oktober 2015 'tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken' op.

Bron: Wet van 27 juni 2016 tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken en tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, BS 30 juni 2016.

Zie ook:
- Wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, BS 4 februari 1998 (art. 5, art. 9, art. 12, art. 15 en art. 17).
- Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, BS 30 oktober 2015.
- Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, BS 21 september 1977 (art. 13, § 1).