Wijzigingen aan de procedures voor erkenning, vaststellen van vergoedingscriteria en opname op de lijsten van bepaalde farmaceutische verstrekkingen (art. 3 - 8 Gezondheidswet)

De procedures voor het vaststellen van tarieven en vergoedingsmodaliteiten van magistrale bereidingen, moedermelk, dieetvoeding en parenterale voeding, medische hulpmiddelen met uitzondering van implantaten en haarprothesen worden vereenvoudigt.
Deze producten worden uit de nomenclatuur gehaald. Ze worden op een lijst geplaatst waardoor de vergoedingsmodaliteiten voortaan door de Minister kunnen gewijzigd worden, na advies van de Technisch Farmaceutische Raad.

Voor de wijzigingen aan de lijsten voor radio-isotopen, vergoedbare farmaceutische specialiteiten, medische zuurstof, implantaten, magistrale bereidingen, moedermelk, dieetvoeding en parenterale voeding, medische hulpmiddelen andere dan implantaten en haarprothesen is het advies van het Verzekeringscomité of Algemene Raad van het RIZIV voortaan niet meer vereist.

De procedures voor de aanneming, een wijziging of de schrapping van een farmaceutische verstrekking uit de lijst moeten nog uitgewerkt worden door een aantal Koninklijke Besluiten.

De Commissie voor Begrotingscontrole (CBC) zal voortaan ook toezien op het naleven van de uitgavennorm en de partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling voor deze producten. Opdat de CBC dit van nabij zou kunnen opvolgen, moet het RIZIV trimestriële overzichtsnota bezorgen waarin de wijzigingen aan de lijst zijn opgenomen.

De betrokken bedrijven moeten vanaf 1 januari 2018 - net als voor de andere farmaceutische producten - ook de beschikbaarheid garanderen van magistrale bereidingen, moedermelk, dieetvoeding, parenterale voeding, medische hulpmiddelen die geen implantaten zin en haarprothesen.

Inwerkingtreding: 1 januari 2018. De inwerkingtreding kan via een KB eventueel vervroegd worden. Bepaling ivm. bevoegdheid verzekeringscomité en algemene raad:

voor de wijziging van de lijsten van radio-isotopen, farmaceutische specialiteiten, medische zuurstof en implantaten: 2 juli 2016

voor de wijzigingen van de lijst van magistrale bereidingen, moedermelk, dieetvoeding en parenterale voeding, medische hulpmiddelen andere dan implantaten en haarprothesen: 1 januari 2018.

Bron: Wet van 22 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 1 juli 2016 (art. 3?8 Gezondheidswet)