Reuzecruiseschepen in Antwerpen

Na enkele proefvaarten met cruiseschepen van 252 meter lang, 32,3 meter breed en een diepgang van 7,2 meter, beslisten de nautische autoriteiten van Vlaanderen en Nederland om standaardregels af te kondigen voor de op- en afvaart van grote zeeschepen en reuzecruiseschepen naar de haven van Antwerpen. Tot nu moest voor elke op- en afvaart minstens 2 maanden op voorhand contact opgenomen worden met de GNA.

Scheepsdossier

Alle zeeschepen met een lengte over alles (LOA) van meer dan 170 meter die afstevenen op de Scheldekaaien van Antwerpen - rede bovenwaarts de Rijnkaai -, moeten op voorhand een scheepsdossier bezorgen aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA). In dat dossier zit informatie over de manoeuvreerkarakteristieken van het schip, de pilotcard, het Mooring Arrangement Plan, en eventueel een opgave van de exacte air draft.

Het dossier moet binnen een bepaalde termijn overhandigd worden. Voor cruiseschepen is dat minstens 8 weken op voorhand; voor andere zeeschepen volstaat een termijn van minstens 3 weken.
Er hoeft geen nieuw dossier ingediend te worden, als de scheepsgegevens nog actueel zijn.

Alleen als de GNA een actueel scheepsdossier heeft, zal hij schriftelijk kunnen instemmen met een op- of afvaart.

Naar Antwerpen

De aanvraag tot toestemming voor een op- of afvaart moet ingediend worden minstens 24 uur vóór de aankomst op het loodsstation Wandelaar of Steenbank of minstens 6 uur vóór het vertrek uit de ligplaats.
Voor de aanvraag tot instemming met de op- of afvaart kan een modelformulier gebruikt worden: de ?Checklist schepen bestemming Scheldekaaien?.

Cruiseschepen

De GNA groepeert de voorschriften die alle zeecruiseschepen moeten naleven. De lijstjes worden langer naarmate de LOA, breedte en diepgang van de schepen toenemen.

Een eerste groep vormen de zeecruiseschepen met een LOA tussen 170 en 200 meter.
Daar geldt onder meer een maximumdiepgang van 80 meter. Voor een grotere diepgang moet de Havenkapiteindienst toestemming verlenen.
Bij een zicht van minder dan 1.000 meter op het traject tussen de Kallosluis en de ligplaats, beslist de loods of er verder mag worden gevaren.
Er mag enkel gevaren worden bij een windkracht van maximum 7 Beaufort, gemeten bovenwaarts de Kallosluis.
Boegschroeven, hekschroeven en propellers dwars, mogen niet gebruikt worden.
Bovendien moeten heel wat ligplaatsen vrijgemaakt worden. Zo mogen er geen schepen afgemeerd liggen aan de ligplaatsen S21 tot en met S29, aan de wachtpalen tussen de Royerssluis en de Kattendijksluis, aan de buitenkant van de steiger Sint-Annaveer op de Palingplaat en aan het ponton ter hoogte van het Steenplein rechteroever.
En er zijn nog meer voorwaarden.

Een tweede groep vormen de zeecruiseschepen met een LOA tussen 200 en 230 meter. Voor hen gelden alle voorgaande regels, plus een bijkomende verplichting om een loods van de hoogste categorie te voorzien, om een maximale windkracht van 6, in plaats van 7 Beaufort te respecteren, om onder politiebegeleiding te varen tussen boei 93 en de ligplaats, en om de zwaaimanoeuvres eveneens onder politiebegeleiding uit te voeren. De politieschepen moeten ervoor zorgen dat de tegenliggende vaart tijdig wordt verwittigd, dat tegenliggers uit de bochten worden gehouden, en dat de rede wordt vrij gehouden. Er mogen geen schepen voor anker liggen aan de Rede van Antwerpen en aan Oosterweel. En er mogen bijkomend geen schepen aangemeerd liggen aan de SPO-steiger (Lanxess Rubber Zwijndrecht) en de Scheldekaaien 4 tot 8.

Bij schepen met een LOA tussen 230 en 265 meter komt daar nog een verplichting bij om op het riviertraject gebruik te maken van een 'full SNMS'-navigatiesysteem, en om 2 loodsen van de hoogste categorie in te zetten, waarvan er minstens 1 een opleiding moet gehad hebben in full SNMS.

Voor zeecruiseschepen met een lengte over alles van méér dan 265 meter is nog altijd overleg met de GNA nodig. De GNA bepaalt dan - geval per geval - de voorwaarden voor op- en afvaart naar Antwerpen. De GNA zal vooraf overleg plegen met de Vlaamse en Nederlandse loodsdiensten en met de Permanente Commissie.

Andere zeeschepen

Voor andere zeeschepen - andere dan cruiseschepen - met een LOA van meer dan 170 meter, zal de GNA de voorwaarden voor op- en afvaart vastleggen, op basis van het scheepsdossier en na overleg met de beide loodsdiensten.

In werking:

24 juli 2016.?D.i. 2 dagen na publicatie in de Nederlandse Staatscourant én het Belgisch Staatsblad).

Bron: 16 juni 2016. - Gezamenlijke Bekendmaking. - Nr. 05-2016. - Schepen bestemming Scheldekaaien op Antwerpen rede bovenwaarts de Rijnkaai, BS 22 juli 2016.

Meer info:

Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, Commandoweg 50, 4381 BH, Vlissingen. Tel. 0031-(0)118 424 760 of 0031-(0)118 424 758. E-mail: GNA-SCC@vts-scheldt.net.