Technische wijziging Voetbalwet gaat grote hervorming vooraf

De Voetbalwet krijgt een update. Al blijft het voorlopig beperkt tot een aantal technische wijzigingen om de bepalingen af te stemmen op de nieuwe competitieformule die dit seizoen (2016-2017) wordt ingevoerd.

En dat start al snel, op vrijdag 29 juli 2016. Vanaf dan zullen er nog slechts 24 profclubs zijn in plaats van 34. 16 clubs komen uit in eerste klassen A en 8 clubs in eerste klasse N. De huidige derde klasse wordt omgevormd tot Amateurliga 1, samen met de overige clubs uit de huidige tweede klasse. De wetgever zorgt er onder meer voor dat de wettelijke definitie van nationale voetbalwedstrijd van toepassing is op de 24 profclubs en dat in de wet rekening wordt gehouden met de komst van de Amateurliga.

Grondige hervorming op komst

Maar de aanpassingen van vandaag betekenen alleen 'stilte voor de storm'. De wetgever werkt immers aan een grondige hervorming van de Voetbalwet met nieuwe veiligheidsmaatregelen. Wedstrijden van jeugd, belofte- en vrouwenploegen blijken immers steeds meer succes te hebben en vragen gepaste actie. Lokale besturen zullen samen met de voetbalclubs en de verantwoordelijke van de politie een risicoanalyse moeten maken voor dat het seizoen start om te bekijken welk maatregelen nodig zijn (bv. extra stewards, omheining, enz.).

Naast strengere veiligheidsmaatregelen, wordt ook de bestraffing aangescherpt. Bedoeling is onder meer om een getrapt bekeuringssysteem in te voeren. Wie een inbreuk begaat van categorie 1 (bv. tonen middelvinger, roepen van beledigingen, enz.) komt er binnenkort vanaf met een waarschuwing. Wie binnen de 2 jaar opnieuw een overtreding van deze categorie begaat, krijgt automatisch een sanctie van categorie 2. Dat zijn de straffen die nu al in de Voetbalwet zijn opgenomen (bv. stadionverbod). Daarnaast komt er nog een derde categorie met de zwaarste straffen voor personen die de fysieke integriteit van andere supporters, politiebeambten of stewards aantasten.

Tot slot wordt het verbod op pyrotechnisch materiaal uitgebreid. Het huidige verbod om dit materiaal in het stadion mee te nemen of te gebruiken zal worden uitgebreid naar de perimeter rond het stadion.

Deadline niet haalbaar

Bedoeling was om deze aanpassingen samen met de technische updates door te voeren, maar dat blijkt niet haalbaar. In eerste instantie omdat nog niet alle belanghebbenden hun advies hebben uitgebracht. Maar ook omdat recente rellen na de wedstrijd Antwerp-Eupen hebben aangetoond dat er nog wetswijzingen nodig zijn, onder meer aan het luik van mensen met een stadionverbod. En daarvoor zijn nog bijkomende adviezen nodig.

Wordt dus vervolgd.

5 augustus 2016

De wet van 27 juni 2016 treedt alvast in werking op 5 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 27 juni 2016 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, BS 26 juli 2016.