Ecolabel voor álle meubels

De Europese milieucriteria voor ?houten meubelen? verstrijken op het einde van het jaar. Tijd dus voor nieuwe én strengere criteria. Bovendien breidt de Unie de criteria uit naar meubels van plastic, metaal, leer en rotan.

Meubels

De productgroep 'meubelen' omvat dan alle vrijstaande of ingebouwde eenheden:

die in eerste instantie gebruikt worden voor het opbergen of ophangen van artikelen, of

die voorzien in oppervlakken waarop of waaraan de gebruikers kunnen rusten, zitten, eten, studeren of werken, en

die bestemd zijn voor gebruik binnenshuis of buitenshuis.

De groep bestaat uit meubels voor huishoudelijk gebruik, én uit meubels 'die een onderdeel vormen van een contract voor gebruik in een huishoudelijke óf niet-huishoudelijke omgeving'. Ook frames, poten, bodems en hoofdborden van bedden vallen onder het toepassingsgebied.

Alle materialen komen in aanmerking: massief hout, van hout vervaardigde platen, kurk, bamboe, rotan, kunststof, metaal, leder, gecoate stoffen, textiel, glas en opvulmateriaal.

Meubels die voor meer dan 5 gewichtsprocent uit nóg andere materialen zouden bestaan, vallen niet onder het nieuwe Commissiebesluit. Net als matrassen, speeltuigen, trappen en nog een 20-tal andere producten. Ook tweedehandse meubels vallen niet onder het nieuwe Commissiebesluit.

11 criteria

Producten die het ecolabel willen voeren, moeten voldoen aan 11 milieucriteria, waaronder een criterium op het vlak van productomschrijving. Daar wordt onder meer geëist dat er technische tekeningen van de assemblage zouden bekendgemaakt worden en lijsten van de gebruikte materialen. Verder zijn er criteria voor gevaarlijke stoffen en mengsels, voor consumenteninformatie, enz.

Er zijn ook aparte milieucriteria voor specifieke materialen, zoals metalen (criterium 5) of kunststoffen (criterium 4).

Voor 6 jaar

Europese milieucriteria gelden meestal voor 4 jaar, maar de nieuwe criteria voor de meubels zullen 6 jaar geldig blijven: van 28 juli 2016 tot en met 27 juli 2022.

Milieukeuraanvragen voor de vroegere productgroep 'houten meubelen' die vóór 28 juli werden ingediend, worden verder afgehandeld volgens de oude, minder strenge milieucriteria.

Aanvragen voor houten meubelen die tussen 28 juli 2016 en 28 september 2016 worden ingediend, mogen, naar keuze, op de oude of de nieuwe criteria gebaseerd zijn. Hou er dan wel rekening mee dat een ecolabel dat gebaseerd is op de oude criteria, na 27 juli 2017 niet meer gebruikt mag worden.

Een milieukeur of ecolabel is geen verplichting. Het label van de bloem met de 12 sterren bewijst wel dat Europa erkent dat een bepaald product over zijn volledige levenscyclus een minder grote negatieve milieu-impact heeft dan vergelijkbare producten van eenzelfde productgroep.

In werking:

28 juli 2016 ? 27 juli 2022.

Bron: Besluit (EU) 2016/1332 van de Commissie van 28 juli 2016 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan meubelen, Pb.L. 4 augustus 2016, afl. 210.

Zie ook:

Beschikking 2009/894/EG van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor houten meubelen, Pb.L. 5 december 2009, afl. 320.