Vier nieuwe standaardprofielen voor korpschefs magistratuur

De Hoge Raad voor de Justitie heeft vier nieuwe standaardprofielen voor korpschefs van de magistratuur goedgekeurd: voor de eerste voorzitter van het hof van beroep, voor de federale procureur, voor de eerste voorzitter van een arbeidshof en voor de procureur-generaal bij een hof van beroep.

De benoemings- en aanwijzingscommissie houdt bij haar selectie van een korpschef rekening met de standaardprofielen. Korpschefs moeten bij voorkeur beantwoorden aan het toepasselijke profiel.

Het competentieprofiel behelst vijf resultaatsgebieden: omgaan met informatie, omgaan met taken, omgaan met medewerkers, omgaan met relaties en omgaan met het eigen functioneren.

Daarnaast bevat elk standaardprofiel ook vijf verwachte kerncompetenties: in team werken, servicegericht handelen, betrouwbaarheid tonen, zichzelf ontwikkelen en objectieven halen.

Met de publicatie van de vier nieuwe standaarprofielen komt het totale aantal recent gepubliceerde standaardprofielen op tien. In 2015 zijn er profielen gepubliceerd voor de voorzitter van een arbeidsrechtbank, van een rechtbank van koophandel en van een rechtbank van eerste aanleg, voor de arbeidsauditeur bij een arbeidsrechtbank en voor de procureur des Konings. En in 2014 is het standaardprofiel voor de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank gepubliceerd. 

Bron: Standaardprofielen van 22 juni 2016, BS 8 augustus 2016

Zie ook:
Koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen
Gerechtelijk Wetboek (art. 259bis-13)