Sociale uitkeringen gestegen door overschrijding spilindex

De consumptieprijsindex steeg in mei met 0,33 punt tot 103,08 punten. De gezondheidsindex, waarin geen rekening wordt gehouden met alcoholische dranken, tabak en motorbrandstoffen, klom 0,24 punt tot 103,77 punten.

De afgevlakte gezondheidsindex bedroeg in mei 101,26 punten. Dat betekent dat de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die werd vastgelegd op 101,02 punten, is overschreden. Sociale uitkeringen en pensioenen zijn hierdoor in juni met 2% gestegen. De wedden van ambtenaren gaan een maand later, in juli dus, ook 2% de hoogte in. De vorige spilindexoverschrijding had plaats in november 2012.

De FOD Sociale Zekerheid heeft nu laattijdig een lijst met sociale uitkeringen gepubliceerd die van toepassing zijn met ingang van 1 juni 2016.

Volgende categorieën uit de sociale zekerheid komen aan bod:

ziekte- en invaliditeitsverzekering;

pensioenen;

gezinsbijslag;

arbeidsongevallen;

beroepsziekten;

faillissementsuitkering voor zelfstandigen;

uitkering mantelzorg voor zelfstandigen;

tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Bron: Officieel bericht van 11 augustus 2016 (sociale uitkeringen), BS 11 augustus 2016

Zie ook:
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2016, BS 31 mei 2016