Vlaanderen schrapt overstappremie voor oudere werknemers (art. 5 en 6 PD 2016/1)

De overstappremie voor oudere werknemers verdwijnt. Vlaanderen schrapt de bijdrage omdat er de voorbije jaren amper gebruik werd van gemaakt. Op 1 januari 2016 waren er zelfs geen begunstigden meer. De vrijgekomen middelen zullen worden ingezet binnen de hervorming van het loopbaan- en diversiteitsbeleid.

Via het Vlaams Programmadecreet van 8 juli 2016 worden de nodige wijzigingen aangebracht in:

de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; en

het Decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht.

In eerste instantie wordt de rechtsgrond van de overstappremie opgeheven. Daarnaast wordt de bevoegdheid van de Vlaamse sociale inspectie voor wat betreft de handhaving en het toezicht op de maatregel, geschrapt.

Overstappremie

De overstappremie wordt sinds 1 mei 2010 uitgereikt aan oudere werknemers (ten minste 50 jaar) die op eigen initiatief de overstap maken van zware arbeid naar lichter werk bij dezelfde werkgever en daardoor een zeker inkomensverlies lijden. De maandelijkse bijdrage, met een minimum van 81,19 euro en een maximum van 135,30 euro werd, afhankelijk van de leeftijd waarop ze werd toegekend, 12,24 of 36 keer uitbetaald.

Amper gebruikt

Sinds haar bestaan werd de premie echter nauwelijks gebruikt. Tussen 2010 en 2016 genoten slechts 18 personen van de premie. In 2015 werd nog 8.000 euro uitgekeerd, maar op 1 januari 2016 waren er helemaal geen begunstigden meer.

Vlaanderen heeft daarom beslist om de premie definitief naar de prullenbak te verwijzen. Een beslissing die ze sinds de regionalisering van de materie door de Zesde Staatshervorming volledig zelf kan nemen, wat betreft het Vlaams Gewest. Volgens de Vlaamse decreetgever levert de premie als alleenstaande maatregel geen bijdrage aan een efficiënt en effectief retentiebeleid.

1 september 2016

Het Programmadecreet van 8 juli 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding voor artikelen 5 en 6. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 1 september 2016.

Bron: Decreet van 8 juli 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016, BS 22 augustus 2016. (Programmadecreet 2016 art. 5 en 6)