Hoge Raad voor de Justitie start vijfde mandaat

De Hoge Raad voor de Justitie is aan zijn vijfde mandaat toe. De 44 leden die de fakkel de komende 4 jaar overnemen, waren al bekend. De helft van hen werd op 4 maart 2016 verkozen door hun collega-magistraten. De andere 22 leden werden net voor de zomervakantie gekozen voor de Senaat. Op 7 september 2016 kwam de Raad voor het eerst in zijn nieuwe vorm samen om de benoemings- en aanwijzingscommissies samen te stellen én om de 4 leden van 'het Bureau' te kiezen, het hart van de Hoge Raad. Elk van de 4 Bureau-leden zal gedurende één jaar het voorzitterschap van de Hoge Raad op zich nemen.

Christian Denoyelle, rechter van de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, doet dat als eerste. In september 2017 wordt hij opgevolgd door Magali Clavie, voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Nog een jaar later komt Joris Lagrou, advocaat bij de balie te Veurne, op de voorzittersstoel. Zijn mandaat loopt van september 2018 tot september 2019. Tijdens het vierde en laatste jaar is Vanessa de Francquen, Advocate bij de balie te Brussel aan zet. In september 2020 zal de Hoge Raad zijn zesde mandaat starten met een nieuwe bezetting.

De 4 Bureau-leden krijgen ook allemaal de leiding over een Benoemings- en aanwijzingscommissie (BAC) of een Advies- en onderzoekscommissie bij de Hoge Raad voor de Justitie (AOC). Ook deze commissies werden volledig hernieuwd. De komende 4 jaar zetelen:

in de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie (BAC)Joris Lagrou (voorzitter);Liliana Briers;Filip Claes;Katrien Demeestere; Lucia Dreser; Fritz Horemans; Frank Judo; Pascale Lauwereys; Inge T?Hooft; Piet Taelman; Karen Van Den Driessche; Wim Van Der Donckt; Hans Van Espen; en Rudy Verbeke.

in de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie (AOC)Christian Denoyelle (voorzitter); Carl Bergen; Frank Franceus; Kristine Hänsch; Bruno Lietaert; Hilde Melotte; Laurent Waelkens; en Aube Wirtgen.

in de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie (BAC):Vanessa de Francquen (voorzitster); Annick Baudri; Philippe Boxho; Stéphane Davreux; Catherine Delforge; Olivier Delmarche; Jean-Michel Demarche; Xavier Ghuysen; Ingrid Godart; Sandrine Hublau; Eric Lemmens; Philippe Meire; Pierre Nicaise; en Pascale Schils.

in de Franstalige advies-en onderzoekscommissie (AOC):Magali Clavie (voorzitster); Christian Behrendt; Jean Bourtembourg; Isabelle Collard; Catherine Culot; Marc-Antoine Poncelet; Frédéric Ureel; en Thierry Werquin.

Tot slot verzorgen de 4 Bureau-leden het voorzitterschap van een College bij de Hoge Raad. Van september 2016 tot september 2018 zijn dat Joris Lagrou voor het Nederlandstalige College en Magali Clavie voor het Franstalige College. Lagrou wordt opgevolgd door Denoyelle, Clavie door de Francquen. Zijn blijven aan als voorzitter tot september 2020.

Bron: Samenstelling van het Bureau en de Commissies Beurtrol voor het voorzitterschap van de Hoge Raad en de Colleges, BS 12 september 2016.