Online registratie van paarden goedkoper dan papieren procedure

Alle paardachtigen (paarden, pony's en ezels) moeten geïdentificeerd en geregistreerd worden in een centrale gegevensbank. Om de online registratie via HorseID aan te moedigen wordt de papieren procedure duurder dan de online procedure.

Voor elke registratie in de gegevensbank betaalt de houder van de paardachtige een forfaitair bedrag aan de Belgische Confederatie van het Paard (BCP). Daarmee wordt de werking van de gegevensbank gefinancierd.

Een registratieaanvraag mét aflevering van een paspoort kost voortaan 80 euro. Aanvragen waarbij geen paspoort moet afgegeven worden kosten 50 euro. Voor de registratie van slachtveulens (veulens die geslacht zullen worden voor ze een jaar zijn), betaalt men 30 euro.

Wie online tewerk gaat, via de website horseid.be, komt er goedkoper vanaf. Registratieaanvragen die online worden ingediend zonder dat er nog papieren documenten worden verzonden, kosten 55 euro als er een paspoort wordt afgeleverd en 36 euro zonder paspoort. De registratie van slachtveulens kost 15 euro.

Dringende aanvragen kosten - bij een procedure op papier - trouwens 30 euro extra. Het gaat om aanvragen om documenten af te leveren of te regulariseren binnen een kortere termijn dan normaal voorzien is.

Nog dit. Bij alle opgesomde bedragen moet er nog btw bijkomen.

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 oktober 2016.

Bron: Ministerieel besluit van 10 augustus 2016 tot vaststelling van de kosten verbonden aan de identificatie en de encodering van paardachtigen, BS 16 september 2016

Zie ook:
Koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank (art. 54)