Ook bij paritair subcomité is er nu sprake van maatwerkbedrijven

Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (PC nr. 327) werd op 14 juli 2016 uitgebreid tot 'de ondernemingen die het label van maatwerkbedrijf dragen'. De benaming van het paritair comité luidt nu: ?Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven?.

Parallel wordt het KB dat de bijhorende paritaire subcomités heeft opgericht, afgestemd op de nieuwe situatie. Ook met ingang van 14 juli 2016.
Het opschrift van dit KB luidt nu: ?Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven?.

Net als voordien noteren we 3 paritaire subcomités, maar het 'maatwerkbedrijf' doet ook hier zijn intrede:

?Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven?;

?Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie?;

?Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap?.

En de bevoegdheidsomschrijving wordt aangepast. Het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, namelijk :

de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;

de ondernemingen die het label van maatwerkbedrijf dragen.

De uitbreiding van het bevoegdheidsgebied van het PC nr. 327 kwam er omwille van de inwerkingtreding van het Maatwerkdecreet. Dat decreet van 12 juli 2013 voorziet in de subsidiëring van maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Het gaat om een uniform subsidiekader voor de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking via een collectieve inschakeling in maatwerkbedrijven en -afdelingen.

Er is sprake van 3 types van ondernemingen:

beschutte werkplaatsen;

sociale werkplaatsen;

ondernemingen die het label van maatwerkbedrijf dragen.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot oprichting van paritaire subcomités voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid, BS 21 september 2016