Afwijkende overdrachtsregel voor dossiers van geïnterneerden in psychiatrische afdeling gevangenis

Op 1 oktober 2016 treedt de nieuwe interneringswet in werking. Vanaf dan vallen de geïnterneerden in principe onder de bevoegdheid van de 'kamer voor de bescherming van de maatschappij' van de strafuitvoeringsrechtbank die gevestigd is in het rechtsgebied van het hof van beroep waar ook het onderzoeks- of vonnisgerecht is dat de internering heeft bevolen. Maar hierop komt een uitzondering voor dossiers die op 1 oktober 2016 hangende zijn bij een commissie voor de bescherming van de maatschappij (CBM) bij een psychiatrische afdeling van een gevangenis. Die dossiers gaan naar de strafuitvoeringsrechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep waar de betrokken psychiatrische afdeling is gevestigd.

Concreet heeft ons land acht CBM's bij de psychiatrische afdelingen in gevangenissen. In Antwerpen, Gent, Leuven-Hulp, Vorst, Bergen, Namen, Lantin en Jamioulx. De afwijkende overdrachtsregel geldt dus voor de dossiers die bij die CBM's hangende zijn op 1 oktober 2016.

Het nieuwe KB van 18 september 2016 treedt in werking op 1 oktober 2016. Dag waarop de nieuwe interneringswet in werking treedt.

Bron: Koninklijk besluit van 18 september 2016 tot uitvoering van artikel 635, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 21 september 2016

Zie ook:
Interneringswet