België ratificeert internationale houtovereenkomst van 2006?

In het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2016 verscheen een wet van 2012, waarmee de federale overheid instemt met de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 2006. Die ?International Tropical Timber Agreement? of ITTA-2006 wordt in ons land al ?voorlopig toegepast? sinds 25 april 2008...

Duurzaam tropisch hout

De doelstellingen van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 2006 (ITTA-2006) zijn: de bevordering van de uitbreiding, en de diversificatie van de internationale handel in tropisch hout uit duurzaam beheerde en legaal geëxploiteerde bossen, en de bevordering van het duurzame beheer van houtproducerende bossen.

ITTA-2006 kent 19 subdoelstellingen, zoals 'het verbeteren van de kennis van de markt en het stimuleren van de uitwisseling van informatie over de internationale houtmarkt' of 'het aanmoedigen van de leden om de heraanplant van tropisch hout alsmede de regeneratie en het herstel van beschadigde bosgebieden te steunen en tot ontwikkeling te brengen, met inachtneming van de belangen van de plaatselijke gemeenschappen die afhankelijk zijn van de rijkdommen van het bos'.

De overeenkomst van 2006 is ecologischer en socialer dan haar voorgangster van 1994, of dan háár voorganger van 1983, die werd gesloten in de schoot van de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD).

ITTA-2006 geeft een rechtsbasis aan de Internationale Organisatie voor Tropisch Hout (ITTO), die in het Japanse Yokohama gevestigd is, en geeft een steviger financiële basis aan het Bali-Partnerschapsfonds, van waaruit projecten voor duurzaam bosbeheer in houtproducerende landen gefinancierd worden.

Voor 18 jaar?

ITTA-2006 werd gesloten voor een termijn van 10 jaar - in principe dus tot en met 26 januari 2016 -, maar de overeenkomst zelf bepaalt dat ze kan worden verlengd voor een termijn van eerst 5, en later 3 jaar. ITTA-2006 kan dus 18 jaar in voege blijven.

België heeft de Internationale Overeenkomst voor Tropisch Hout van 2006 op 25 april 2008 ondertekend en heeft toen ook een verklaring van voorlopige inwerkingtreding afgelegd.

Eigen Europese regels

ITTA heeft overigens maar beperkte gevolgen voor ons land omdat de Europese Unie eigen regels heeft aangenomen. Verordening 995/2010 verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout of van producten die vervaardigd zijn uit illegaal gekapt hout. Volgens die verordening moeten de houthandelaars in elk stadium van de distributieketen kunnen aantonen welke leveranciers het hout en de houtproducten aan hen geleverd hebben, en aan welke handelaren zij op hun beurt hout of houtproducten leveren. De Unie legt bovendien 'zorgvuldigheidseisen' op die het risico op een illegale houtkap gevoelig moeten verminderen.

Ondanks de opeenvolgende internationale overeenkomsten inzake tropisch hout schatte het Europees Parlement in 2011 nog dat er elk jaar een hoeveelheid oerbos verloren gaat ter grootte van Griekenland, en dat bijna de helft van alle houtkap in het Amazoniëgebied, Congobekken, Zuidoost-Azië en Rusland illegaal is?

In werking op:

Instemmingswet: 30 oktober 2016.

ITTA op internationaal vlak: 7 december 2011.

ITTA in België: 25 april 2008 (zie bijlage B, tweede deel, bij de instemmingswet).

Bron: Wet van 15 augustus 2012 houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006, BS 20 oktober 2016.

Zie ook:

Decreet van 1 juli 2011 houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006, BS 26 juli 2011 (Vlaamse instemming).

Decreet van 12 januari 2012 houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006, BS 26 januari 2012 (Waalse instemming).

Ordonnantie van 23 april 2015 houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006, BS 7 mei 2015 (Brusselse instemming).