Digitale omgevingsvergunning: lagere subsidie voor late intreders

Gemeenten die al aansloten bij het digitale uitwisselingsplatform voor hun stedenbouwkundige vergunningen, hebben recht op een financieel duwtje van ten minste 7.500 euro bij de overschakeling op de digitale omgevingsvergunning. Gemeenten die pas na 1 december 2016 instappen, moeten tevreden zijn met een lager bedrag.

Deadline: 23 februari

Op 23 februari moeten het digitale Omgevingsloket en het digitale uitwisselingsplatform met de hogere overheden en adviesorganen operationeel zijn. Iedereen heeft dan het recht om zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, of voor een combinatie van beide, digitaal in te dienen.

Ook lokale overheden die momenteel nog geen digitale bouwaanvragen aanvaarden, moeten vanaf 23 februari 2017 digitale omgevingsvergunningsaanvragen toelaten. Om hen te helpen bij het digitaliseringsproces kent het Vlaamse Gewest hen een basissubsidie van 3.000 euro toe.

Daarnaast hebben alle lokale besturen recht op een som van 3.000 of 4.500 euro wanneer zij aansluiten op het digitale uitwisselingsplatform voor de omgevingsvergunning. Ook de lokale besturen die nu al digitale bouwaanvragen toelaten.

Nog geen digitale bouwaanvragen

Steden, gemeenten en provincies die op 1 december 2016 nog niet aangesloten zijn op het uitwisselingsplatform voor de digitale bouwaanvragen (DBA-uitwisselingsplatform), hebben recht op een eenmalige basissubsidie van 3.000 euro, als tegemoetkoming in de noodzakelijke investeringen met het oog op de digitale behandeling en verwerking, en de uitwisseling van dossiers via het Omgevingsloket vanaf 23 februari 2017.

Wel al digitale bouwaanvragen

Steden, gemeenten en provincies die wél aangesloten zijn op het DBA-uitwisselingsplatform, hadden al recht op een eenmalige subsidie:

van 7.500 euro, als ze in 2015 minder dan 200 stedenbouwkundige aanvragen en meldingen behandelden;

van 10.000 euro, voor 200 tot 500 aanvragen of meldingen; en

van 12.500 euro, voor meer dan 500 aanvragen of meldingen.

Maar die subsidies werden toegekend in een ander besluit.

Het huidige besluit zegt echter expliciet dat de aansluiting op het DBA-uitwisselingsplatform moet plaatsvinden vóór 1 december 2016 om recht te hebben op die verhoogde tegemoetkoming.

Uitwisselingsplatform

Alle lokale besturen die hun gemeentelijk of provinciaal dossiersysteem aanpassen aan het uitwisselingsplatform omgevingsvergunning (OMV-uitwisselingsplatform) hebben recht op een bijkomende subsidie. Die bedraagt:

4.500 euro, voor de DBA-besturen die op 23 februari 2017 gebruikmaken van het OMV-uitwisselingsplatform;

4.500 euro, voor de lokale besturen die ten laatste op 22 augustus 2017 aansluiten bij het OMV-uitwisselingsplatform; en

3.000 euro, voor de lokale besturen die de daaropvolgende 6 maanden aansluiten bij het OMV-uitwisselingsplatform.

Gemeenten of provincies die pas na 22 februari 2018 aansluiten, krijgen geen subsidies meer.

Binnen het budget

Opgelet echter! Alle subsidies worden maar toegekend ?binnen de perken van de daarvoor voorziene kredieten? en in de uitvoeringsbesluiten staat niet welke bedragen de Vlaamse regering daarvoor uitgetrokken heeft.

In werking op:

23 februari 2016: basissubsidie voor niet-DBA-gemeenten en bijkomende subsidie voor aansluiting op het OMV-uitwisselingsplatform.

1 december 2016: stopzetting van de toekenning van verhoogde subsidies voor DBA-gemeenten.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning, BS 26 oktober 2016.

Zie ook:

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijk vergunningenbeleid, BS 8 mei 2014 (subsidiebesluit op de verhoogde tegemoetkoming).