Nieuwe grenzen aan afwikkelingsvergoeding voor debetkaarttransacties

Ons land beperkt de afwikkelingsvergoeding voor een transactie met een debetkaart (zoals Bancontact/Mister cash of Maestro) tot 0,2 procent van de transactiewaarde. En tot een maximum van 0,056 euro per transactie.

Afwikkelingsvergoeding

De afwikkelingsvergoeding is de vergoeding die de accepteerder van de kaart betaalt aan de uitgever van de kaart, de bank dus. De accepteerder van de kaart is de onderneming die met de handelaar een contract heeft om elektronische betalingsopdrachten in ontvangst te nemen en te verwerken zodat het geld op de rekening van de handelaar komt (bijvoorbeeld Worldline).

Europese regels

Europa heeft met zijn verordening van 29 april 2015 beslist dat de afwikkelingsvergoeding per debetkaarttransactie van consumenten vanaf 9 december 2015 niet hoger mag zijn dan 0,2 procent van de transactiewaarde. Europa laat de lidstaten wel toe om te kiezen voor een lager plafond voor binnenlandse transacties.

Belgische plafonds

België kiest er voor om het Europese maximumpercentage van 0,2 procent per transactie ook in ons land toe te passen. Maar het voert wel een maximum van 0,056 euro per transactie in.

Tot voor de Europese verordening gold er in België een maximum van 0,56 procent van de transactiewaarde, en een maximum van 0,056 euro per transactie. Het maximumbedrag per transactie wordt dus behouden, het maximale toegelaten percentage daalt van 0,56 procent naar 0,2 procent per transactie.

Handelaars

Volgens de FOD Economie is de lagere afwikkelingsvergoeding goed nieuws voor de handelaars. De kans is reëel dat ook zij kunnen meegenieten van de kostenverlaging voor de transactieverwerkers.

Inwerkingtreding

Het KB van 17 oktober 2016 treedt in werking op 5 november 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 17 oktober 2016 tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten, BS 26 oktober 2016

Zie ook:
Verordening (EU) 2015/751 van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties
Persbericht FOD Economie