Vrijstelling van startbaanverplichting voor bouwsector, transport en sector van autobussen en autocars

Op 31 oktober zijn in het Belgisch Staatsblad 3 ministeriële besluiten verschenen die een vrijstelling toekennen van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen. Met ingang van 1 januari 2016 wordt een vrijstelling toegekend voor:

de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars (PsC 140.01);

de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (PsC 140.03);

de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124).

Deze ondernemingen worden (opnieuw) volledig vrijgesteld van de verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst. Telkens voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Op aanvraag en op advies van de betrokken paritaire comités heeft het beheerscomité van de RVA telkens een voorstel gedaan.

Ondernemingen in de private en de openbare sector met minstens 50 werknemers op 30 juni van het vorige jaar, moeten een zeker aantal ?nieuwe werknemers? aanwerven.
In de private sector bedraagt de 'startbaanverplichting' 3% van het personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten (VTE) in het 2e kwartaal van het vorige jaar. Voor de openbare sector volstaat in principe 1,5%. De werkgevers uit de private sector die behoren tot de non-profit worden beschouwd als openbare werkgever.

Een vrijstelling van de aanwervingsverplichting is mogelijk. Dit is onder andere het geval voor ondernemingen uit de private sector die tot eenzelfde sector behoren en die een behoorlijke inspanning leveren voor de tewerkstelling. Op voorstel van het beheerscomité van de RVA kunnen ze geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld indien ze gebonden zijn door een cao die voorziet in een inspanning van minstens 0,15% voor de risicogroepen.

Vandaar dat men in de aanhef van de besluiten van 21 oktober 2016 verwijst naar een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten voor risicogroepen. Zoals de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2015 die gesloten werd in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars betreffende de risicogroepen.

Let wel, de vrijstelling mag geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.

Bron: ? Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars, BS 31 oktober 2016

Bron: ? Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, BS 31 oktober 2016

Bron: ? Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf, BS 31 oktober 2016

Zie ook:
? Wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 27 januari 2000 (artikel 42)
? Koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 31 maart 2000 (artikel 10)
? Ministerieel besluit van 21 oktober 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, BS 29 oktober 2015
? Ministerieel besluit van 30 april 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor het bouwbedrijf vallen, BS 11 mei 2015
? Ministerieel besluit van 10 september 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars, BS 22 september 2015