Ecolabel: nog geen nieuwe criteria voor televisies en wasproducten

Volgens de Europese Commissie is het onderzoek naar de milieucriteria voor televisies en diverse types van wasmiddelen ?nog steeds niet afgerond?. En dus besliste ze om de huidige criteria met een jaartje te verlengen.

Verlenging

Het gaat meer bepaald om de EU-milieukeurcriteria voor de volgende productgroepen: Productgroep Huidige einddatum Verlengd tot Detergentia voor vaatwasmachines voor industrieel en institutioneel gebruik 14/11/2016 31/12/2017 Wasmiddelen voor industrieel en institutioneel gebruik Televisietoestellen 31/12/2016 Machineafwasmiddelen Wasmiddelen Handafwasmiddelen Allesreinigers en sanitairreinigers

Productgroepen

Volgens het Europese besluit bestaat de productgroep detergentia voor vaatwasmachines voor industrieel en institutioneel gebruik uit single- en multicomponent-detergentia, spoelmiddelen en voorweekmiddelen. Het gaat telkens om producten die bestemd zijn om gebruikt te worden in professionele vaatwasmachines.
De wasmiddelen voor industrieel en institutioneel gebruik zijn dan weer alleen bestemd voor professionele wasmachines; dus niet voor vaatwassers.
De milieucriteria voor beide producten waren oorspronkelijk geldig tot 14 november 2016, maar ze worden nu verlengd tot eind 2017.

De productgroep machineafwasmiddelen omvat alle wasproducten voor vaatwassers op gezinsmaat. Die van de wasmiddelen geldt voor de wasproducten voor huishoudelijke vaatwassers.
Tot de productgroep handafwasmiddelen behoren dan weer alle detergenten waarmee serviesgoed, bestek, potten, pannen en ander keukengerei met de hand wordt afgewassen. Deze productgroep omvat zowel producten voor professioneel, als voor privégebruik.
Ook de groep van de allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers bestaat uit producten voor professioneel én privégebruik.
De milieucriteria voor deze 4 groepen werden in 2011 vernieuwd en waren toen geldig tot eind 2015. Vorig jaar werden de vernieuwde criteria een eerste keer verlengd, tot 31 december 2016, en nu komt er dus weer een jaartje bij.

De televisietoestellen vallen een beetje buiten de scope.
De milieucriteria voor deze productgroep werden in 2009 grondig herwerkt. Die herwerkte criteria gelden nog altijd, en dat blijft dus nog een tijdje zo?

Ecolabel

Producenten die kunnen bewijzen dat hun producten aan de Europese milieucriteria voldoen, mogen het EU-milieukeurmerk of ecolabel aanbrengen op die producten. Het label bewijst dat die artikels een kleinere milieu-impact hebben dan gelijkaardige artikels zonder label. De Europese Commissie houdt een catalogus bij van alle producten met label die verdeeld worden in de EU-lidstaten.

In werking:

Commissiebesluit: 6 december 2016.

Verlengingen: van 14/11/2016 of 31/12/2016 tot en met 31/12/2017.

Bron: Besluit (EU) nr. 2016/2003 van de Commissie van 14 november 2016 tot wijziging van Beschikking 2009/300/EG en de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen, Pb L 16 november 2016.