De Bolle herbenoemd als Commissaris-generaal federale politie

Catherine De Bolle blijft de komende 5 jaar Commissaris-generaal van de federale politie. De federale regering heeft haar mandaat eind oktober hernieuwd.

Dat KB van 20 oktober 2016 is nu ook in het Staatsblad verschenen. Toch blijft De Bolle de komende 4 maanden nog aan de slag onder haar eerste mandaat. Dat loopt immers tot 1 maart 2017. Pas die dag start haar nieuwe mandaatperiode, tot 1 maart 2022.

Bron: Commissaris-generaal van de federale politie Hernieuwing mandaat, BS 18 november 2016.

Zie ook
Commissaris-generaal van de federale politie. Aanwijzing , BS 28 februari 2012.