Child Focus kan starten met analyse kinderporno

Child Focus kan starten met eigen analyses van de meldingen kinderporno die het krijgt. Op 15 november 2016 heeft de federale regering de organisatie daarvoor ? op voordracht van Justitieminister Koen Geens - officieel erkend.

Het erkenningsbesluit is op 18 november in het Staatsblad verschenen en treedt 10 dagen later, op 28 november 2016 in werking.

Eerste filter

Child Focus kan dus nog deze maand met de eerste onderzoeken beginnen. Dat moet de informatiestroom naar politie en justitie aanzienlijk verbeteren. Child Focus zal de meldingen immers eerst filteren, waardoor alleen nog relevante informatie wordt doorgespeeld.

Verder onderzoek naar ingediende aangiftes was tot nog toe verboden en zelfs strafbaar. Child Focus was dus verplicht om de aangiftes zonder meer door te sturen naar de bevoegde autoriteiten. Vaak werden dus ook foutieve meldingen en verkeerde informatie doorgegeven wat de onderzoeken bemoeilijkte.

Nieuw kader

Eind mei werd daarom een nieuw kader gecreëerd in het Strafwetboek. Organisaties die een specifieke erkenning krijgen van de minister van Justitie mogen zelf meldingen van kinderporno op het internet filteren. De wettelijke regeling geldt sinds 18 juni 2016, maar de nodige uitvoeringsbepalingen volgden pas half september. Toen werd duidelijk aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen om een erkenning te krijgen en hoe de erkenningsprocedure eruit ziet.

Aanvraagdossier

Child Focus bleef niet bij de pakken zitten en diende op 17 oktober 2016 een erkenningsaanvraag in. Na onderzoek bleek dat de organisatie voldeed aan alle aanwijzingscriteria en de aanvraagmodaliteiten.

De minister van Justitie ging dan ook akkoord met een officiële erkenning. De federale regering volgde met een bevestiging in het KB van 15 november 2016: 'De stichting van openbaar nut "Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen afgekort CHILD FOCUS", met zetel te 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 292, wordt erkend als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek'.

Werkingsverslag

Met de erkenning op zak moet is Child Focus verplicht om jaarlijks, en uiterlijk eind maart, een activiteitenverslag in te dienen bij de minister van Justitie. Onder meer over het aantal meldingen, de herkomst van de meldingen, het aantal meldingen dat werd doorgegeven aan INHOPE en het aantal meldingen dat aan de politie werd bezorgd.

Verlies erkenning

De regering kan de erkenning, op voorstel van de minister van Justitie, intrekken wanneer de organisatie niet langer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. De organisatie krijgt dan wel de kans om zich te verdedigen. Via een schriftelijke procedure.

Bron: Koninklijk besluit van 15 november 2016 houdende de erkenning van Child Focus als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek, BS 18 november 2016.

Zie ook
Wet van 31 mei 2016 tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf, BS 8 juni 2016.
Koninklijk besluit van 18 september 2016 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek, BS 30 september 2016.