Aparte nummerplaat voor lichte vierwielers met carrosserie verdwijnt uit wetgeving

Sinds 1 oktober 2016 krijgen alle nieuw ingeschreven bromfietsen, lichte vierwielers en speed pedelecs of een wijziging van een bestaande inschrijving van één van deze voertuigen een nummerplaat van klein formaat (10 x 12 cm) die begint met de letter 'S'. Voor bromfietsen van klasse A, geeft dit de lettercombinatie S-A, voor bromfietsen klasse B is dat S-B, voor lichte vierwielers S-U en voor speed pedelecs S-P. In bepaalde gevallen, bv. bij voertuigen met koetswerk en een montageplaats voor kentekenplaten, wordt vooraan een reproductie van de kentekenplaten aangebracht. De oude nummerplaten voor lichte vierwielers met carrosserie (520mm breed x 110 mm hoog of 210mm breed en 140mm hoog) worden dus niet meer gebruikt. De platen werden wel nog vermeld in artikel 15/1 van het MB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. Ze worden nu alsnog geschrapt via een erratum dat op 24 november 2016 in het Staatsblad is verschenen.

Bron: Ministerieel besluit van 28 juli 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. Erratum, BS 24 november 2016.

Zie ook
Ministerieel besluit van 28 juli 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 9 september 2016.