Begraven of uitstrooien mag voortaan ook buiten het kerkhof

As uitrooien of een urne begraven kan voortaan ook buiten het domein van het kerkhof. Gemeenten kunnen hiervoor specifieke plaatsen afbakenen.

Alleen op gemeentelijke begraafplaats

Momenteel mogen assen na crematie alleen worden uitgestrooid, begraven of bijgezet op een gemeentelijke begraafplaats. De assen bewaren op privéterrein is ook toegelaten. Maar uitstrooien of begraven op openbaar domein is ten strengste verboden. Dat verbod werd destijds ingevoerd vanuit de argumentatie dat de overtuiging van iedereen moet worden gerespecteerd en dat elk mogelijk conflict moet worden uitgesloten.

In de vrije natuur

Steeds vaker kiezen mensen ervoor om te worden begraven of uitgestrooid in een meer natuurlijke omgeving dan de traditionele begraafplaats. Een tendens die ook in het buitenland groeit. In Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninklijk werden bijvoorbeeld al 'natuurbegraafplaatsen' ingericht. De Vlaamse decreetgever wil nu ook in Vlaanderen meer vrijheid creëren.

Gemeentelijke vrijheid

De gemeenten mogen voortaan bepaalde delen van hun grondgebied aanduiden als plaats waar as kan worden uitgestrooid of waar urnes kunnen worden begraven. Al gelden er wel een aantal beperkingen. Alleen urnes vervaardigd uit biologisch afbreekbare materialen als hout, zand, plantenextracten, natuurlijke hars, enz. zijn toegelaten. Bovendien komen niet alle openbare zones in aanmerking. Het is niet de bedoeling dat assen kunnen worden uitgestrooid of begraven op openbare speelpleinen, in de buurt van scholen, dicht bij veelgebruikte wandelpaden, enz.
Komt er een einde aan de bewaring van de as op deze andere plaats, dan kan de nabestaande of zijn erfgenamen de as terugbrengen naar de begraafplaats of de as uitstrooien of begraven in een andere zone buiten de traditionele begraafplaats.

Nieuwe bestemmingen

Vlaanderen maakt het daarnaast ook makkelijker voor gemeenten om oude parochiekerken een nieuwe bestemming te geven. Vaak kunnen daar nog asurnen in een columbarium worden geplaatst, maar de wetgeving laat dit niet toe. Iedere gemeentelijke begraafplaats moet immers alle vormen van lijkbezorging aanbieden.
De decreetgever zorgt daarom voor een versoepeling. Voortaan moet iedere gemeente op de totaliteit van de begraafplaatsen op zijn grondgebied voldoende ruimte voorzien voor alle vormen van lijkbezorging, maar dat moet niet meer op iedere begraafplaats. Voortaan kunnen gesloten begraafplaatsen of in onbruik geraakte parochiekerken gebruikt worden voor die vormen van lijkbezorging waarvoor er nog ruimte is.
Ieder gemeentelijk of intergemeentelijk crematorium moet evenwel over een urnenveld, een strooiweide en een columbarium beschikken.

5 december 2016

Het decreet van 28 oktober 2016 treedt in werking op 5 december 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Decreet van 28 oktober 2016 houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 25 november 2016.