Nu ook pachtprijscoëfficiënten voor gebouwen

Op 13 december maakten de provinciale pachtprijzencommissies de nieuwe pachtprijscoëfficiënten voor de gronden bekend. De pachtprijscoëfficiënten voor de gebouwen volgden op 20 december. Zij vertonen dezelfde stijgende trend als de coëfficiënten voor de gronden.

Om de maximaal toegelaten pachtprijs te kennen, vermenigvuldigt men de pachtprijscoëfficiënt van de juiste landbouwstreek en provincie, met het kadastraal inkomen. De pachtprijscoëfficiënten voor de gronden verschillen immers naargelang het type landbouwstreek: zandgrond, leemgrond, polder? Bij de coëfficiënten voor de gebouwen wordt dat onderscheid niet gemaakt en wordt er één cijfer per provincie opgelegd.

De pachtprijscoëfficiënten worden om de 3 jaar vastgelegd en zijn van toepassing op de nieuwe pachten en op de pachten die vervallen in de komende 3 jaar. Hier dus tussen 20 december 2016 en 19 december 2019.

Juridisch gezien is er een klein probleempje. De vorige pachtprijscoëfficiënten voor gronden en gebouwen vervielen op 13 december 2016, terwijl de nieuwe coëfficiënten voor de gebouwen maar ingaan op 20 december.
Wij gaan er dan van uit dat de oude coëfficiënten voor de gebouwen stilzwijgend verlengd werden tot aan de publicatie van de nieuwe cijfers, en dat de oude coëfficiënten dus mogen toegepast worden op de pachten die vervielen tussen 13 en 19 december 2016.

Pachtprijscoëfficiënten Gebouwen Tot 19/12/2016 Vanaf 20/12/2016 Antwerpen 9,87 10,46 Limburg 7,20 7,63 Oost-Vlaanderen 5,80 6,15 Vlaams-Brabant 7,19 7,62 West-Vlaanderen 5,91 6,26

In werking op:

20 december 2016 (D. i. ?op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad?).

Bron: Pachtprijscoëfficiënten, BS 20 december 2016 [Gebouwen].

Zie ook:

Pachtprijscoëfficiënten, BS 13 december 2016 [Gronden].

Pachtprijzencoëfficiënten, BS 13 december 2013 [vorige pachtprijscoëfficiënten].

Wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, BS 25 november 1969.

Koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies, BS 22 september 1989.