Geen vertaalverplichting van het octrooischrift van in 2017 gepubliceerde Europese octrooien

De wet van 29 juni 2016 heeft het Wetboek van economisch recht gewijzigd om vanaf 1 januari 2017 de vereiste van indiening van een vertaling van het octrooischrift van verleende Europese octrooien af te schaffen voor hun validatie in België. Een KB van 1 december 2016 brengt nu de nodige wijzigingen aan in drie uitvoeringsbesluiten.

Zo worden de KB?s van 27 februari 1981, van 5 december 2007 en van 12 mei 2015, die alle drie betrekking hebben op het indienen van een Europese octrooiaanvraag, aangepast om rekening te houden met het feit dat enkel de octrooien waarvan de vermelding van verlening (of de vermelding van de beslissing aangaande de ingestelde oppositie) vóór 1 januari 2017 werd bekendgemaakt nog onderworpen zijn aan de verplichting tot vertaling van het octrooischrift.

Deze aanpassingen zijn op 1 januari 2017 in werking getreden.

Bron: Koninklijk besluit van 1 december 2016 houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften, BS 14 december 2016.

Zie ook:
Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie, BS 6 juli 2016.