Prijsaanduiding in horeca versoepeld

De bekendmaking van de prijzen in de horecasector versoepeld. De horecazaken moeten niet langer de verplichte modellen voor prijsaanduiding gebruiken. Uiteraard moeten ze wel hun prijzen blijven bekendmaken. In principe op een van buiten de verkoopruimte goed zichtbare plaats. Maar in hotels kan hiervan afgeweken worden.

Horeca

De nieuwe regeling is van toepassing op ondernemingen die logies aanbieden en op ondernemingen die maaltijden, gerechten of dranken aanbieden die ter plaatse kunnen geconsumeerd worden. Bedoeld worden dus bv. hotels, restaurants en cafés.

Algemeen principe

Wie logies, maaltijden, gerechten of dranken aanbiedt moet de prijzen van zijn diensten op een van buiten de verkoopruimte goed zichtbare plaats bekendmaken. Schriftelijk en op een leesbare, goed zichtbare en ondubbelzinnige wijze.

De bekendmaking op een van buiten de verkoopruimte goed zichtbare plaats betekent concreet dat de consument de prijs moet kunnen raadplegen vóór hij de verkoopruimte binnengaat. Bijvoorbeeld bij de ingang van de ruimte waar de diensten worden aangeboden, of op een andere plaats waar de consument voorbijkomt als hij op weg is naar de verkoopruimte. De prijsaanduiding van de in het hotelrestaurant aangeboden gerechten kan bijvoorbeeld gebeuren in de lobby van het hotel, wanneer het restaurant enkel toegankelijk is via de lobby. De prijs van de gerechten moet dus niet bekendgemaakt worden aan de hoofdingang van het hotel.

Terrassen zijn onderdeel van de verkoopruimte. De horeca-uitbater hoeft niet aan de ingang van elk terras zijn prijzen bekend te maken. Als hij dat doet aan de hoofdingang van het gebouw is dat voldoende.

Hotels

Ondernemingen die logies aanbieden kunnen van het algemeen principe - bekendmaking op een van buiten de verkoopruimte goed zichtbare plaats - afwijken. De hotels mogen hun prijzen bekendmaken binnen in de verkoopruimte. De verkoopruimte moet dan wel vrij toegankelijk zijn voor de consument. De prijzen kunnen bv. bekendgemaakt worden in de lobby. De prijsaanduiding moet leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig zijn.

De hotels moeten ook de prijzen van andere aangeboden diensten (bv. roomservice, internetverbinding) ter beschikking stellen van de consument. Ze beslissen zelf hoe ze dat doen, bv. op de kamer of in de lobby.

Meest belangrijke drankprijzen

Wie maaltijden, gerechten of dranken aanbiedt hoeft niet de prijzen van al zijn dranken op een van buiten goed zichtbare plaats bekendmaken. Per aangeboden categorie van drank (bv. frisdranken, warme dranken, bieren, wijnen, sterke dranken) mag men zich beperken tot de meest representatieve dranken.

Binnen in de verkoopruimte moet de horecazaak wel een prijslijst van alle aangeboden dranken ter beschikking stellen. Ook een prijslijst van de aangeboden gerechten en maaltijden is verplicht. 'Binnen in de verkoopruimte' wil zeggen op de plaats waar de consument de diensten effectief consumeert. Prijslijsten moeten er dus ook zijn op de terrassen.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 7 december 2016 treedt in werking op 23 januari 2017. Het oude besluit van 15 juni 1988 wordt opgeheven.

Bron: Koninklijk besluit van 7 december 2016 betreffende de prijsaanduiding in de horecasector, BS 13 januari 2017