Paar publieke vennootschappen uitgesloten van arbeidsongevallenregeling voor overheid (art. 20-22 DB Sociale Zaken)

De contractuele personeelsleden van 'Brussels South Charleroi Airport Security', 'Liège Airport Security' en 'Le Circuit de Spa-Francorchamps' worden uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1967. Voor de personeelsleden van HR Rail is dat ook het geval.

De bestaande praktijk om deze naamloze vennootschappen van publiek recht verder aanspraak te laten maken op de structurele lastenverlaging in de sociale zekerheid en de verlaging van de werkgeversbijdragen in het kader van de taxshift, wordt bevestigd. Die vennootschappen kunnen dus verder genieten van de bijdrageverminderingen.

De uitsluiting treedt retroactief in werking op 1 april 2016 (taxshift) en voor wat betreft HR Rail zelfs op 1 januari 2014 (hervorming Belgische spoorwegen).
Voor HR Rail bepaalt de wetgever dat de arbeidsongevallenwet voor het overheidspersoneel niet van toepassing is op de personeelsleden van HR Rail, al dan niet ter beschikking gesteld aan de NMBS of Infrabel, ongeacht of ze zich in een statutair verband met HR Rail bevinden of onder arbeidsovereenkomst aangeworven zijn.

Dat blijkt uit de wet van 25 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. De bestaande praktijk was niet in overeenstemming met de wetgeving en dat probleem is nu opgelost. Om redenen van rechtszekerheid wordt een regularisatie doorgevoerd in de aangehaalde gevallen.

Bron: Wet van 25 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 29 december 2016 (afkondigingsdatum van de wet werd vervangen ) (art. 20-22 DB Sociaal)