Kamerkeuze mag geen invloed hebben op aangeboden zorg (art. 112 en 113 DB Gezondheid)

Alle patiënten hebben recht op een gelijk aanbod aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Ongeacht of ze in een individuele kamer, een tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer verblijven. De aangeboden zorg mag dus niet verschillen in functie van de kamerkeuze.

Die regel wordt voortaan uitdrukkelijk opgenomen in de Ziekenhuiswet. Hiermee wil men vermijden dat artsen weigeren zorg te verstrekken aan patiënten in een tweepatiënten- of gemeenschappelijke kamer. Dat gebeurt soms omdat artsen alleen in individuele kamers een ereloonsupplement mogen aanrekenen, niet in de andere kamertypes.

Dat patiënten recht hebben op hetzelfde aanbod aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg betekent dat de kamerkeuze geen invloed mag hebben op de verstrekkingen die ze in het ziekenhuis kunnen krijgen, op de termijn waarbinnen die verstrekkingen worden aangeboden en op de artsen die in het ziekenhuis werkzaam zijn.

Als de aangeboden zorg wel beïnvloed wordt door de kamer waarvoor de patiënt kiest, zijn er strafsancties. Wie patiënten ongelijk behandelt op grond van hun kamerkeuze kan een gevangenisstraf van 8 dagen tot drie maanden en/of een geldboete van 26 tot 2.000 euro oplopen.

De artikelen 112 en 113 van de wet van 18 december 2016 zijn in werking getreden op 6 januari 2017.

Bron: Wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 27 december 2016 (art. 112 en 113 DB Gezondheid)

Zie ook:
Ziekenhuiswet (art. 29/1 en 128)