Twee registratierechten afgeschaft

De wetgever schaft twee registratierechten af. Het gaat om het registratierecht op de inpandgeving van een handelszaak en het registratierecht op de vestiging van een landbouwvoorrecht. Voor beide gold een registratierecht van 0,5%. De reden voor de afschaffing van beide registratierechten is vrij eenvoudig: er komt een eenvormig pandrecht. Afzonderlijke pandrechten, zoals het pand op een handelszaak en het landbouwvoorrecht, worden afgeschaft. Waardoor ook de bijhorende registratierechten verdwijnen.

De afschaffing van beide registratierechten is echter nog niet voor onmiddellijk. Het eenvormige pandrecht is immers nog niet in werking. Beide registratierechten verdwijnen van zodra de wet van 11 juli 2013 dat het eenvormige pandrecht invoert, in werking treedt. Die inwerkingtreding is - volgens de wet van 25 december 2016 - gepland op 1 januari 2018. De Koning kan wel een vroegere datum vastleggen.

Bron: Wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, BS 30 december 2016

Zie ook:
W.Reg. (art. 88 e.v.)