Omgevingsvergunning heeft impact op standaardprocedures voor bodemsanering

Vanaf 23 februari 2017 moeten de bodemsaneringsdeskundigen nieuwe standaardprocedures volgen bij het opstellen van hun bodemonderzoeks- en bodemsaneringsrapporten. De officiële aankondiging van die nieuwe procedures verscheen op 30 januari in het Belgisch Staatsblad.

Alle 6 bestaande procedures ondergingen wijzigingen. Namelijk de standaardprocedure voor: OBO's Oriënterende bodemonderzoeken BBO's Beschrijvende bodemonderzoeken OBBO's Oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken BSP's Bodemsaneringsprojecten BBSP's Beperkte bodemsaneringsprojecten Nazorg Bodemsaneringwerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg

De Ovam somt op haar website de belangrijkste wijzigingen op en toont ook een versie waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige versies gemarkeerd werden.

De wijzigingen zijn zeer divers, maar één element komt overal terug: aanpassingen ten gevolge van het omgevingsvergunningsdecreet.

Volgens de aankondiging treden de wijzigingen aan de standaardprocedures in werking op 23 februari 2017.
Maar op de website van de Ovam is sprake van een gefaseerde inwerkingtreding. Op 23 februari 2017, wat de aanpassingen aan het omgevingsvergunningsdecreet betreft, en op 1 mei 2017, wat de andere aspecten betreft?

Bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en eindevaluatieonderzoeken worden behandeld volgens de standaardprocedures die golden op het moment van de indiening. Ook als de Ovam ze pas later beoordeelt.

Van toepassing:

Vlaams Gewest.

23 februari 2017.

Bron: 10 januari 2017. - Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, BS 30 januari 2017.